รวมเพลงพระราชนิพนธ์

10 เพลงพระราชนิพนธ์ – รีวิวเพลงโปรด

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ท่านยังอยู่ในใจเราเสมอ ผ่านคำสอนต่างๆ รวมถึงบทเพลงพระราชนิพนธ์ ขออนุญาตนำ 10 เพลงพระราชนิพนธ์มาแชร์ให้ได้ฟังกันนะครับ #ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
ติดตามเพลงอื่นๆได้ใน Facebook page รีวิวเพลงโปรด

■ ชะตาชีวิต (H.M. Blues)
www.youtube.com/watch?v=eyd-I0SmkhY
www.youtube.com/watch?v=M6P5qD_9b9o
www.youtube.com/watch?v=XeS-Zowk4NA (Acoustic Guitar)

เพลง ชะตาชีวิต เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 5 ทรงพระราชนิพนธ์หลังจากเสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติ และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หลายคนอาจคิดว่า H.M. Blues ย่อมาจาก His Majesty ‘s Blues ซึ่งแปลว่าเพลงแนวบลูส์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แต่แท้ที่จริงแล้ว H.M.Blues ย่อมาจาก Hungry Men’s Blues แปลว่าเพลงแนวบลูส์ของผู้ที่หิวโหย
เชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ฟัง เพราะเป็นเพลงบลูส์ที่ที่มีทำนองไพเราะ ถึงขนาดมีชาวต่างชาตินำมาบรรเลงจำนวนมาก เนื้อหาเพลงนั้นเศร้า แต่ก็สะท้อนปรัชญาชีวิตที่ให้มีความหวังในตอนจบว่า “สักวันบุญมา ชะตาคงดี”

■ ใกล้รุ่ง (Near Dawn)
www.youtube.com/watch?v=GZ6zFcF3044

เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 4 ทรงพระราชนิพนธ์ขณะทรงเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ประพันธ์คำร้องภาษาไทย ส่วนคำร้องภาษาอังกฤษ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ท่านผู้หญิงนพคุณ ทองใหญ่ ณ อยุธยา ประพันธ์ พระราชทานให้วงดนตรีสุนทราภรณ์ นำออกบรรเลงครั้งแรก ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมโฆษณาการ เนื้อร้องบอกเล่าความหมาย และ ความสดใสในยามใกล้รุ่ง

■ แผ่นดินของเรา (Alexandra)
www.youtube.com/watch?v=V9RNnfAW2gk

เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 34 รงพระราชนิพนธ์โอกาสที่เจ้าหญิงอเล็กซานดราแห่งเคนท์ สหราชอาณาจักร เสด็จเยือนประเทศไทย ใน พ.ศ. 2502 ภายหลัง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถมีพระราชดำริว่า ท่วงทำนองเพลงพระราชนิพนธ์ Alexandra ไพเราะ และน่าจะใส่ คำร้องภาษาไทยจึงกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระบรมราชานุญาตให้ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค ประพันธ์คำร้องภาษาไทย ความหมายเพลงนั้นสื่อถึง ความรักชาติ รักแผ่นดินของไทยและพี่น้องผองไทยทุกคน

■ ยามเย็น (Love at Sundown)
www.youtube.com/watch?v=yqgZYQOP1PQ

เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 2 ทรงพระราชนิพนธ์ ในขณะยังทรงเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราช เป็นเพลงที่ร่าเริงแจ่มใสเหมาะสำหรับการเต้นรำ และ เป็นเพลงยอดนิยมของพสกนิกรไทยในสมัยนั้น
เนื้อเพลงได้เปรียบเปรยช่วงชีวิต กับ เวลายามเย็น ที่ดวงอาทิตย์จะหายไปจากท้องฟ้า “เหมือนดังนภาไร้ทินกร”

■ สายฝน (Falling Rain)
www.youtube.com/watch?v=abzNRTAyVt0

เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 3 ทรงพระราชนิพนธ์ ในขณะยังทรงเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราช เป็นงานทดลองของพระองค์ในจังหวะWaltz เพลงพระราชนิพนธ์สายฝนนี้บรรเลงครั้งแรกที่เวทีลีลาศสวนอัมพร ในงานรื่นเริงของ สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย ปี 2489 บรรเลงโดยวงสุนทราภรณ์ ขับร้องโดย เพ็ญศรี พุ่มชูศรี

■ ความฝันอันสูงสุด (The Impossible Dream)
www.youtube.com/watch?v=rDUZ_HNv6rQ

เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 43 ทรงพระราชนิพนธ์ใน พ.ศ. 2514 เพลงนี้สืบเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชประสงค์จะพระราชทานกำลังใจให้แก่บรรดาข้าราชการทหาร ตำรวจและพลเรือน มิให้ท้อถอยในการปฏิบัติหน้าที่ต่อชาติ บ้านเมือง จึงมีพระราชเสาวนีย์ให้ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค เขียนคำกลอนเตือนใจแล้วพิมพ์แจกเหล่ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และพลเรือน ต่อมาทรงกราบบังคมทูลขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานทำนองเพลง “ความฝันอันสูงสุด”

■ Oh I say
www.youtube.com/watch?v=A8g0R-iswJQ

เป็นเพลงพระราชนิพนธ์อันดับที่ 21 ทรงพระราชนิพนธ์ใน พ.ศ. 2498 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ หม่อมราชวงศ์ เสนีย์ ปราโมช ประพันธ์คำร้องภาษาอังกฤษ แล้วพระราชทานให้นำออกบรรเลงในงานของสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ที่ไม่มีคำร้องภาษาไทย

■ ลมหนาว (Love in Spring)
www.youtube.com/watch?v=j2sYALSiwdU

เพลงพระราชนิพนธ์ ลมหนาว เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 19 ทรงพระราชนิพนธ์ใน พ.ศ. 2497 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ นิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษ และได้พระราชทานเพลงนี้ ออกบรรเลงครั้งแรก ในงานประจำปีของสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา แต่งคำร้องภาษาไทยถวาย

■ ดวงใจกับความรัก (Never Mind the H.M. Blues)
www.youtube.com/watch?v=AvQVt6VUxM4

เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 6 พระราชทานชื่อว่า Never Mind the H.M Blues เป็นการตอบปริศนาคำทายที่ว่า H.M. แปลว่าอะไร ของเพลง H.M. Blues

■ พรปีใหม่
www.youtube.com/watch?v=TuzB2Q_kZwE

เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 13 ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2494 เมื่อเสด็จนิวัตพระนครและประทับ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต มีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานพรปีใหม่ แก่บรรดาพสกนิกรไทยด้วยเพลง จึงทรงพระราชนิพนธ์เพลง “พรปีใหม่”

9,593 total views, 3 views today

Facebook Comments

บทความอื่นๆ
    Shares