เนื้อเพลง เพียงแค่เรา – สภาพสุภาพ

เหม่อมองสำคัญมีความหมาย หากเพียงแค่เรา
ผ่านวันข้ามไปไม่เคยสน ก่อนความสับสน
จะมีใครที่เข้าใจกัน และผ่านคืนวันที่มีค่า

เหม่อมองสำคัญมีความหมาย หากเพียงแค่เรา
ผ่านวันข้ามไปไม่เคยสน ก่อนความสับสน
จะมีใครที่เข้าใจกัน และผ่านคืนวันที่มีค่า

วันที่ผ่าน แม้เป็นการได้รับรู้บางครั้ง
วันที่ผ่าน มันเป็นการแค่สอนให้จดจำ

จะมีใคร ที่เข้าใจกัน และผ่านคืนวัน ที่มีค่า

1,735 total views, 2 views today

Facebook Comments

บทความอื่นๆ
Shares